Станете познавач на масла
Масла за хидраулични состави
Масла за компресори
Масла за подмачкување на автоматски менувачи (ATF)
Масла за подмачкување на менувачи и диференцијали на моторни возила
Масти
Основи на мазива и нивна употреба
Течности за хидраулични системи за сопирање
Течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија
Универзални масла за трактори
Лубриканти АБВ
Мазива, масла и течности за моторни возила

Станете познавач на масла

 

Овој “Водич за масло и подмачкување” е наменет пред се за “обичните потрошувачи” и комерцијалниот персонал, како, во отсуство на стручно знаење за маслата, би можеле да изберете оптимално масло за своите возила, градежни- и земјоделски машини како и за индустриски потреби, земајќи ги во предвид видот и примената на маслата, неопходното ниво на квалитет, како и цената која ќе се плати за нив.

Така, на корисникот му се овозможува да избере оптимален квалитет на маслото за одреденото возило, машина или постројка. Високо ниво на квалитет а со тоа и поголема цена, не значи дека тоа е оптимално подмачкување за вашето возило, машина итн. Воедно, масло со понизок квалитет и со пониска цена нема на Вас да ви донесе заштеда ако не е оптимално изберено. Всушност, во овој водич на “обичните потрошувачи” им се препорачува оптимум во изборот на маслото како према намената и нивото на квалитет така и по цената.

Мазивата се дефинираат како гасовити, течни и цврсти материјали кои го намалуваат триењето помеѓу металните површини, кои пак се во релативно движење, и (воедно) овозможуваат пренос на снага, топлина и ладење, со цел металните делови да се заштитат од трошење и корозија.

Листата од левата страна претставува избор на преработени теми поврзани со масла и мазива. Кликнете на линкот за да ја погледнете соодветната содржина.

 
 
 
Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани