Станете познавач на масла
Масла за хидраулични состави
Масла за компресори
Масла за подмачкување на автоматски менувачи (ATF)
Масла за подмачкување на менувачи и диференцијали на моторни возила
Масти
Основи на мазива и нивна употреба
Течности за хидраулични системи за сопирање
Течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија
Универзални масла за трактори
Лубриканти АБВ
Мазива, масла и течности за моторни возила

Универзални масла за трактори

 
 • Основи на универзални масла за трактори
 • Барања
 • Податоци за познавање

 • Основи на универзални масла за трактори
 • користи два типа на масло, едно за подмачкување на моторот, а друго за пренос, хидраулика и наводенети сопирачки.
 • користи само едно масло за подмачкување на сите делови на тракторот (мотор, пренос, хидраулика и наводенети сопирачки).
 • Па затоа постојат:
 • или UTTO (Univerzal Traktor Transmision Oil) за пренос, хидраулика и наводенети сопирачки (не за мотор)
 • или STOU (Super Traktor Universal Oil) за мотор, пренос, хидраулика и наводенети сопирачки.
 • Земјоделските машини, за разлика од патничките возила, работат во специфични услови, најчесто во нечиста средина, со променливи оптеретувања, во услови на заладувања или прегреаност и често со долготрајно стоење. Во последната деценија, тракторите доживееја висок степен на технички развој, а тоа се однесува и на сите составни делови (мотори, трансмисиски состав, хидрауличен состав, менувачи и наводенети сопирачки). За да се избегне забуна при употреба на одредени масла, како и за да се поедностави складиштувањето и манипулацијата, производителите развија универзално масло за трактори, каде се можни две решенија:
   
  Барања

  Тракторските масла мораат да ги исполнат истите барања, кои се веќе опишани кај:

 • моторните масла,
 • менувачките масла
 • хидрауличните масла.

  Дополнително, при влажни сопирачки, мораат да гарантираат непроблематично кочење.
 •  
  Податоци за познавање

  Вискозитет класи
  STOU-масла од 1-та генерација беа со вискозитет SAE 15W-30 или 20W-30, додека моменталната 2-генерација се движи во SAE –областа 10W-30, па дури и SAE 10W-40. Со тоа од една страна се осигурува добро оперирање на хидрауликата при ниски температури (SAE 10W) а друга страна се овозможува доволна заштита од абење на преклопливите делови, како на пр. забчаници, при високи температури (SAE 30 или 40).

  Класи на квалитет
  Општо важечки податоци за квалитет има само во областа на примена кај моторот и менувачот (API, ACEA). Останатите барања се прописи од производителот на трактори, па према тоа STOU-масла (минимум API CF или CF-4 односно ACEA E2) се за дизел-мотори, додека UTTO-масла се за менувачи, наводенети сопирачки и хидраулика.

  Совет за примена
  Надоградени уреди со хидрауличен погон се снабдуваат со масло од самиот трактор (издвоени хидраулуки). Доколку овие надоградени уреди се надоградуваат на различни трактори, доаѓа до едно интензивно мешање на хидрауличните масла. Ова може за кратко време да доведе до мешање на маслата, како на пр. маслото која ја снабдува хидрауликата од трактор А, да содржи 50% хидраулично масло кое потекнува од трактор Б. Па поради тоа, во вакви случаеви, како тракторот така и надоградените уреди мораат секогаш да бидат наполнети со исто масло.
   
   
   
   
  Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани