Станете познавач на масла
Масла за хидраулични состави
Масла за компресори
Масла за подмачкување на автоматски менувачи (ATF)
Масла за подмачкување на менувачи и диференцијали на моторни возила
Масти
Основи на мазива и нивна употреба
Течности за хидраулични системи за сопирање
Течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија
Универзални масла за трактори
Лубриканти АБВ
Мазива, масла и течности за моторни возила

Масла за хидраулични состави

 
 • Основи на масла за хидрaулични состави
 • Избор на хидраулични масла

  Основи на масла за хидрaулични состави

  Основна улога на хидрауличните масла е да делуваат како преносители на снага од една точка до друга. Освен тоа, хидрауличните масла мораат:
 • да осигураат способност за непропустливост
 • да овозможат хидрауличен пренос на снага
 • да штитат од корозија, абење, натоложување и рѓа
 • да осигураат висока стабилност од стареење
 • да овозможат одвод на топлина
 • да осигураат соодветна јачина на маслен филм заради намалување на трошењето
 • да имаат можност на брзо таложење и издвојување на нерастопените загадувачи, кои влегуваат во постројката
 • да осигураат компатибилност со метали
 • да имаат добра оксидациска стабилност
 • да овозможат спречување на создавање на пена

  Избор на хидраулични масла
 • Во главно, хидрауличните масла си избираат према препораките на производителите на хидраулични постројки или врз база на барањата како што се:
 • околната температура на хидрауличната постројка
 • барање од пумпа со оглед на вискозитетот на маслото
 • барање од хидрауличната постројка со оглед на филтрабилност на маслото
 • барање за биолошки разградливо хидраулично масло

  Хидраулични масла - Критериуми на примена

  Генерални класи на квалитет: DIN 51524, дел 1 до 3, VDMA-регулатива, CETOP-предлог.
  Специјални класи на квалитет: BMW-пропис, Citroen-пропис, МАН-норми, Mercedes-Benz-работни прописи, VW-норми, ZF TE-ML.
  Класи на вискозитет ISO-VG:
  ISO-VG класите означуваат една заоблена цифрена вредност на еден ред на системски степенасти цифрени вредности према DIN 51 519 за кинематски вискозитет на течни индустриски мазива.
  Заоблената цифрена вредност кај на пр. ISO-VG 7 следи од цифрената вредност 6,8 мм2/s, вредноста од средиштен вискозитет при 400 °C. Поединечната вредност од средиштниот вискозитет е околу 50% поголем/помал од претходната/последователна цифрена вредност. Дозволени граници на една ISO-VG класа се +/- 10% од вредноста на средиштниот вискозитет.
 •  
  ISO-Вискозна класа
  Среден вискозитет при 400С мм2/s (cSt)
  Граница на кинем. вискозитет при 400С мм2/s (cSt)
  минимум
  максимум
  ISO-VG 2
  2,2
  1,98
  2,42
  ISO-VG 3
  3,2
  2,88
  3,52
  ISO-VG 5
  4,6
  4,14
  5,06
  ISO-VG 7
  6,8
  6,12
  7,48
  ISO-VG 10
  10
  9,00
  11,00
  ISO-VG 15
  15
  13,50
  16,50
  ISO-VG 22
  22
  19,80
  24,20
  ISO-VG 32
  32
  28,80
  35,20
  ISO-VG 46
  46
  41,40
  50,60
  ISO-VG 68
  61,20
  4,14
  74,80
  ISO-VG 100
  100
  90,00
  110
  ISO-VG 150
  150
  135
  165
  ISO-VG 220
  220
  198
  242
  ISO-VG 320
  320
  288
  352
  ISO-VG 460
  460
  414
  506
  ISO-VG 680
  680
  612
  748
  ISO-VG 1000
  1000
  900
  1100
  ISO-VG 1500
  1500
  1350
  1650
   
  Распределба на класи на хидраулични масла

  Базирани на минерални масла:

  Хидраулични масла H: нелегирани рафинати од минерални масла (не е нормирано).
  Хидраулични масла HL: H + заштита од корозија и стареење DIN 51524 дел 1
  Хидраулични масла HLP: HL + заштита од абење DIN 51524 дел 2
  Хидраулични масла HVLP: HLP + висок индекс на вискозитет (VI) DIN 51524 дел 3
  Хидраулични масла HLPD: HLP + ефектна детергент и дисперзија (не е нормирано)


  Биолошки брзо разградливи:
  Хидраулични масла HEPG: база полигликол
  Хидраулични масла HETG: база растителни масла
  Хидраулични масла HEES: база синтетички естер
   
   
   
  Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани