Станете познавач на масла
Масла за хидраулични состави
Масла за компресори
Масла за подмачкување на автоматски менувачи (ATF)
Масла за подмачкување на менувачи и диференцијали на моторни возила
Масти
Основи на мазива и нивна употреба
Течности за хидраулични системи за сопирање
Течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија
Универзални масла за трактори
Лубриканти АБВ
Мазива, масла и течности за моторни возила

Течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија

 

 • Основи на течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија
 • Класификација на течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија према некои производители на моторни возила


 • Основи на течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија
 • базни флуид = моноетиленгликол
 • адитив = инхибитор на корозија, инхибитор на ковитација, инхибитор на таложење, антипенаст, стабилизатор и затнувач
 • вода = мора да задоволи: тврдост 5 - 9°dN, pH вредност на 200 °C = 7 - 8, содржина на хлорид и сулфат макс. = 80mg/l.

  Неразреден антифриз - концентрат мора да содржи 90% MEG, најмногу 4% вода и 6% адитив.
  Течноста за разладување - антифриз мора да ги задоволи следните основни барања:

  спречува корозија под притисок на жешка вода:
  во современите мотори, преку големата топлотна густина (топлина на површина), температурите на горните површини можат да бидат многу високи, каде водата реагира директно со алуминиумот. Преку ова реакција настанува водород во гасна состојба, кој ја разорува металната структура.

  спречува таложење:
  само еден чист разладен систем гарантира одвод на топлина и превенција од презагревање на моторот.

  спречува површна корозија:
  секоја метална горна површина е сурова и може да биде нагризана преку кородираните медии.

  спречува контактна корозија:
  во изработка на разладните системи се употребуваат најразлични метали како железо, алуминиум, бакар (дихтување), кај постарите мотори исто така и месинг. Доколку на пример една составна железна честичка од разладниот систем се издвои и се наталожи на една алуминиумска горна површина (на пр. глава на цилиндер), се создава т.н. еден “локален елемент”. Преку ова, алуминиумот лесно се разложува, а со тоа настануваат дупки на горната површина.

  спречува корозија во пукнатини:
  во пукнатини, во кои разладното средство не може веќе да циркулира, се зголемува концентрацијата на корозивни составни делови, а со тоа се забрзува процесот на корозија.

  спречува таложење на варовник:
  кај висока тврдина на вода, при и од околу 60 °C, варот и други минерали можат да испаднат и да се наталожат повеќе на оние места, каде добра преносливост на топлина е многу битно.

  спречува пенување:
  создавање на пена го намалува разладувањето и затоа мора безусловно да се избегнува.

  компатибилност со метали:
  разладното средство доаѓа во допир не само со најразлични метали, туку и со гумени делови (дихтунзи, црева итн.) и затоа не смее да покаже негативно дејство.
 • Антифризот најчесто се гледа само како средство за заштита од замрзнување, иако и неговата улога за заштита од корозија е многу побитна. Ако инхибиторите не се во доволна мерка застапени или не се во доволна мерка усогласени, може да дојде до оштетувања на системот за разладување, па и на самиот мотор. Према тоа, хемискиот состав е одлучувачки за квалитетот на средството за разладување - антифриз (Antifreeze). Основна структура на средството за разладување (антифриз) е следна: БАЗЕН ФЛИУД + АДИТИВ + ВОДА.
   
  Класификација на течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија према некои производители на моторни возила

  Прописи на разладни заштитни средства.

  Општи важечки спецификации/класификации како кај моторните масла (API, ACEA) не постојат. Моментално големите и различни одстапувања на барањата/предпоставките од производителите на возила не можат да ги покријат сите мотори со еден квалитет. Но можно е сепак да се изврши прераспределба во три групи на видови, кои можат да бидат прикажани како следи:

 • базични
 • без нитрит - (дополнително можно без амин и/или без фосфат)
 • без силикат - (дополнително можно без амин и/или без фосфат и/или без нитрит)

  Групите по видови можат да се подредат према следните спецификации (извадок од Arteco- и BASF-документи).
 •  
  Базични
  Код *)
   Без нитрит
  Код*)
   Без силикат
  Код*)
   MAN 324 N
  Typ N
   MAN 324 NF
  Typ NF
   MAN 324 SNF
  Typ SNF
   MB 325.2
  325.2
   MB 325.0
  325.0
   MB 325.3
  325.3
   VW 1) 5) TL774-A
  Typ A
   VW 1) 6) TL774CG11
  G11
   VW1) 7) TL774DG12
  G127)
   DAF 51180795-C
  DAF
   BMW N 600 69.0
  69.0
   Detroit Diesel
  Detroit
   Fiat / Iveco 5523/1
  55523
   Opel/GM B0400240
  0240
   Deutz, Deutz/MWM
  Deutz
   Ford ESD-M97B49A
  49A
   Porsche TL 774-C
  Typ C
   Ford WSS-M97B44D 2)
  44D
   + ESD-M99B166-C
  166 C
   Renault Typ C
  Typ C
   Opel/GM B0401065 3) 4)
  1065
   + SSM-97B-9102-A
  9102A
   Rover/Land Rover
  Rover
   PSA B 715110 4)
  5110
   John Deere JDM H5
  JDM
   Saab 6901 599
  Saab
   Porsche
  SF
   Mazda TI 13/82
  Mazda
   Scania TB 1451
  1451
   Renault RNUR
  Typ D
   Scania 0-891027 GTEN
  GTEN
   Volvo 128 6083/002
  002
   Ren./Volvo RVI
  RVI
   Steyr-Daim.-Puch
  Steyr
   Bundeswehr 6580-008
  008
   Scania TI 02-98 08
  TI 02
   MTU MTL 5048
   
   Toyota TSK 26016
  Toyota
   
   
   
  *) кратенка на DEKRA-листа;
  1) важи за Audi, Seat, Skoda, VW;
  2) исто и за Jaguar и New Holland;
  3) се базира на GM 6277 M;
  4) во специјална изведба;
  5) 6) фабричко полнење до 5) 1991, 6) Јули 1996, 7) од Ноември 2001 фабричко полнење со G12+
   
  Напомена: при употреба треба да се внимава на прописите на производителот на возила!
   
   
   
   
   
  Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани