Ангажман во Авто-Моторспорт
Санимпекс, застапувајќи првокласни и врвни производи од областа на маслата и мазивата, а потикнати од посветена тимска работа и тимски дух, се определи на силен и активен ангажман и поддржувач на врвни спортисти и клубови во автомоторспортот кои се гладни за врвни спортски достигнувања и успеси.

Во тој поглед, нашиот ангажман и спонзорирање на автомотоклубовите “Автоклиника Баги” во 2005 год. и “Автомото Клиника Манџар” во 2009 год. постигнаа врвни и шампионски резултати и достигнувања како на кружни така и на ридски патеки.
 
 
 
Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани