информации      |      каталози      |      производи      |      сертификати      |      фото галерија
 
 
Масла за патнички возила и мешан возен парк
Масла за комерцијални возила
Масла за земјоделие
Масла за моторцикли
Индустриски масла
Масти
Менувачки масла
Течности за кочници
   
Производна програма за 77 Масла и Мазива

Изберете некоја од категориите на производи прикажани во левата колона на оваа страница со цел да ги прегледате соодветните производи.
Содржините во овој дел на веб страната редовно се освежуваат. Посетувајте не почесто.

Фирмата - производител го задржува правото на промена на техничките податоци и одобренија заради понатамошен развој на производот и производството.
 
 
 
информации каталози производи сертификати фото галерија
 
Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани