информации      |      каталози      |      производи      |      сертификати      |      фото галерија
 
 
Моторни масла за патнички возила
Моторни масла за комерцијални возила
Масла за моторцикли
Масла за менувачи за патнички возила
Менувачки масла за комерцијални возила
Масти
Средство за разладување (антифриз)
Средство за чистење ветробранско стакло
Течности за сопирање
Дополнителни производи
Индустриски Масла и Мазива
   
Арал Индустриски Мазива

Никогаш до сега за индустриските мазива немаше волку различни полиња на примена, волку долги временски периоди на употреба и волку високи оптеретувања. Дополнително кон ова доаѓаат се построгите барања за заштита- на околината и на работните услови.
За да може секогаш да се гарантира оптимална продуктивност, Арал нуди преку стотици специјални производи, и постојано доаѓаат нови по мерка скроени производи. Бидејќи специјалните проблеми, денеска бараат повеќе од регуларни специфични решенија. Ова се овозможува преку индивидуално советување и сеопфатна услуга.
Се разбира дека Арал со успех се подложи на високите барања према EN ISO 9001:2000; овој сертификат е издаден од DNV. Тоа Вас ви дава дополнителна сигурност за квалитет на производите од Арал.
За дополнителни прашања и информации, Ви стоиме на располагање. Поблиски информации и податоци кон Арал-овите производи можете да најдете во каталогот за индустриски мазива.
 
Арал Индустриски Мазива
од А до Ш

Продукт-каталогот пред Вас, како насочувач низ Арал програмата на мазива, Ви дава еден преглед на понудата на мазива за индустриски цели – од стандардниот асортиман на докажан врвен квалитет до по мерка скроени посебни мазива за индивидуално решавање на проблемите.
 
Барање на производи, лесно направено

За да го најдете правиот производ за Вашите потреби, искористете ја азбучната листа на називи на производи, односно прегледот на производните групи.

Дополнителни информации кон производите како и актуелните сигурносни- и производни податоци ќе ги најдете на Интернет на адресата www.aral-lubricants.de. или www.aral-lubricants.com.
 
Азбучната листа на производи
 
 Aral 4005
 Aral 4010
 Aral Alur
 Aral Aralub
 Aral Aralub (NSF-H1)
 Aral Aralux
 Aral Autin
 Aral Calibration Fluid
 Aral Deganit
 Aral Degol
 Aral Dural
 Aral Emulgator
 Aral Inhibitors
 Aral Eural Chain
 Aral Eural Comp
 Aral Eural Gear
 Aral Eural Grease
 Aral Eural Hyd
 Aral Eural Paste
 Aral Eural SP
 Aral Farolin
 Aral Forbex
 Aral Gelserol Super
 Aral Granitol
 Aral Guttin
 Aral Inhibitor
 Aral Isolan
 Aral Konzentrat
 Aral Kosmol
 Aral Kowal
 Aral Limal
 Aral Montral
 Aral Motanol
 Aral Multidyn
 Aral Multrol 1
 Aral Resilan
 Aral Ropa
 Aral Sarol
 Aral Sulnit
 Aral Sulnit (Minimum Quantity Cooling Lubricant)
 Aral Sumurol
 Aral Systemreiniger
 Aral Vitam
 Aral Vitamol
 Aral Wisal
 
Преглед на производни групи
 
 Производни и базни масла (Manufacturing and Base Oil Stocks)
 Машински масла (Machine Oils)
 Бели масла (White Oils)
 Масла за прехранбена индустрија (Food Grades)
 Мазива за ланци (Chain Lubricants)
 Мазива за компресори (Compressor Lubricants)
 Менувачки масла (Gear Oils)
 Хидраулични масла (Hydraulic Oils)
 Течност за измивање (Flushing Fluids)
 Масти за подмачкување (НСФ-Х1) (Lubrication Greases (NSF-H1))
 Паста за монтажа (Mounting Paste)
 Масла за обликување (форма) (Form Oils)
 Менувачки масла (Gear Oils)
 Менувачки масла за проток (Closed-Loop Gear Oils)
 Менувачки масла со високи перформанси (High-Performance Gear Oils)
 Синтетички менувачки масла (Synthetic Gear Oils)
 Лепливи мазива (Adhesive Lubricants)
 Масла за лизгачки траки (Slide Way Oils)
 Масла за ланец на пила (Saw Chain Oils)
 Синтетичко масло за ланец на пила (Synthetic Saw Chain Oil)
 Омекнувачки масла (Tempering Oils)
 Хидраулични масла (Hydraulic Oils)
 HL Хидраулични масла (HL Hydraulic Oils)
 HLP Хидраулични масла (HLP Hydraulic Oils)
 HLP-D Хидраулични масла (HLP-D Hydraulic Oils)
 HVLP Хидраулични масла (HVLP Hydraulic Oils)
 HVLP-D Хидраулични масла (HVLP-D Hydraulic Oils)
 Био-разградливи синтетички хидраулични масла (Biodegradable Synthetic Hydraulic Oils)
 Незапаливи хидраулични масла (Fire Resistant Hydraulic Oils)
 Масла за амортизери (Shock Absorber Oils)
 Индустриски средства за чистење (Industrial Cleaners)
 Масла за разладувачки машини (Refrigerating Machine Oils)
 Средства за заштита од корозија (Corrosion Protection)
 Масла за растворање на р’ѓа (Rust Solvents Oils)
 Масла за заштита од р’ѓа (Rust Protection Oils)
 Мазива за разладување, не се мешаат со вода (Cooling Lubricants, water-immiscible)
 Повеќенаменски масла (Multi-Purpose Oils)
 Масла за обработка (Machining Oils)
 Масла за брусење (Grinding Oils)
 Масла за метално обликување (Metal Forming Oils)
 Масла за машинско обликување под притисок (Stamping Oils)
 Ерозивни масла (Spark Erosion Oils)
 Мазива за разладување со минимална количина (Minimum Quantity Cooling Lubricants)
 Мазива за разладување, кои се мешаат со вода (Cooling Lubricants, water-miscible)
 Синтетички без бор (Synthetic/Boron-free)
 Делумно синтетички без бор и амин (Partially Synthetic/Boron- and Amine-free)
 Делумно синтетички со бор и амин (Partially Synthetic/Contains boron and Amines)
 Делумно синтетички со амин (Partially Synthetic with Amines)
 Синтетички раствори за брусење (Synthetic Grinding)
 Сервисни (услужни) производи (Service Products)
 Масти за подмачкување (Lubricating Greases)
 Био-разградливи масти за подмачкување (Biodegradable Lubricating Greases)
 Течни масти (Viscous Greases)
 Лепливи масти за подмачкување (Adhesive Lubricating Greases)
 Навојна маст за висок притисок (High-Pressure Thread Grease)
 Високо-температурни масти (High-Temperature Greases)
 Теретна маст (Heavy Duty Greases)
 Специјално-наменска маст врз минерална основа (Special-Purpose Grease, mineral oil base)
 Специјално-наменска маст врз синтетичка основа (Special-Purpose Greases, synthetic base)
 Ниско-температурни масти/Брзо-тековни масти (Low-Temperature Greases/High-Speed Greases)
 Универзални масти (General-purpose Greases)
 Трансформаторски- и Изолаторни масла (Transformer Oils and Insulating Oils)
 Турбински масла (Turbine Oils)
 Компресорски масла (Compressor Oils)
 Компресорски масла врз минерална основа (Compressor Oils, mineral oil base)
 Компресорски масла врз синтетичка основа (Compressor Oils, synthetic base)
 Специјално-наменски компресорски масла (Special-Purpose Compressor Oils)
 Масла за пренесување на топлина (Heat-Transfer Oils)
 Масла за цилиндри (Cylinder Oils)
 
Содржината на овој каталог ги рефлектира моменталните технолошки достигнувања за време на својата публикација. Сите информации се предмет на промена.

Забелешка:
Заради понатамошен развој на производот и производството, фирмата-производител го задржува правото на промена на техничките податоци.
 
Фирмата - производител го задржува правото на промена на техничките податоци и одобренија заради понатамошен развој на производот и производството.
 
 
 
информации каталози производи сертификати фото галерија
 
Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани