информации      |      каталози      |      производи      |      сертификати      |      фото галерија
 
 
Масла за патнички возила и мешан возен парк
Масла за комерцијални возила
Масла за земјоделие
Масла за моторцикли
Индустриски масла
Масти
Менувачки масла
Течности за кочници
   
 
Категорија: Масла за комерцијални возила
 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: ENGINE OIL HD 15W-40

Опис:

ENGINE OIL HD 15W-40 е квалитетно високо-вреднувано моторно масло за турбо-дизел мотори при високи температури и овозможува подобра ефективност на моторот. Има многу добри базни резерви, спречува таложење во моторот, спречува искористување на цилиндерот и дихтунг-прстените како и создавање на црна тиња.

ENGINE OIL HD 15W-40 има многу стабилен индекс на вискозитет, добра заштита од корозија и оксидација како и редуцирање на потрошувачката на масло.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: ENGINE OIL HDL 10W-40

Опис:

ENGINE OIL HDL 10W-40 е „Super High Performance Diesel“ (SHPD) моторно масло за сите современи дизел- и тубро-дизел мотори, со ниски штетни издувни материи. Се продуцира од избрани синтетички и минерални базни масла и современи адитиви за да се овозможи најдобра заштита на моторот и продолжен сервисен интервал. Специјално развиено за да ги исполни барањата на Euro III и Euro II-нормите, како и барањата на поголемите производители на возила.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: ENGINE OIL HDL 15W-40

Опис:

ENGINE OIL HDL 15W-40 е „Super High Performance Diesel“ (SHPD) моторно масло, произведено за екстремно долги сервисни интервали за дизел-мотори. Се продуцира од најдобри базни масла и со внимание избрани адитиви. Има извонредни карактеристики за чистота на моторот, додатни анти-искористувачки адитиви и е специјално развиено за овозможи издржливост, каде се користи рециркулација на издувни гасови.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: ENGINE OIL HDX 10W-40

Опис:

ENGINE OIL HDX 10W-40 е „Super High Performance Diesel“ (SHPD) моторно масло од врвна класа, произведено за долги сервисни интервали за дизел-мотори со турбо-полнач под тешки работни услови. Се продуцира од најдобри минерални базни масла и со внимание избрани адитиви. Има извонредни карактеристики за чистота на моторот, додатни анти-искористувачки адитиви и е специјално развиено за долги сервисни интервали, каде се користи рециркулација на издувни гасови.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: ENGINE OIL HDX 15W-40

Опис:

ENGINE OIL HDX 15W-40 е „Super High Performance Diesel“ (SHPD) моторно масло, произведено за екстремно долги сервисни интервали за дизел-мотори. Се продуцира од најдобри базни масла и со внимание избрани адитиви. Има извонредни карактеристики за чистота на моторот, додатни анти-искористувачки адитиви и е специјално развиено за долги сервисни интервали, каде се користи рециркулација на издувни гасови.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: ENGINE OIL SCR 10W-40

Опис:

ENGINE OIL SCR 10W-40 (Extra Low Emission) е делумно-синтетичко и премиум-квалитетно дизел моторно масло со релативно малку штетни материи, кое се базира на најквалитетна класа на адитив-технологија. Маслото е специјално развиено за најновите дизел мотори со релативно малку штетни материи, кои ги исполнуваат нормите Euro I, II, III и IV. Одговара на системите за подоцнежно третирање на издувни гасови кои се користат во најновите модели на Daimler Chrysler и MAN возила и автобуси, кое истовремено ги исполнува условите за SAPS.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: ENGINE OIL UHPD 10W-40

Опис:

ENGINE OIL UHPD 10W-40 е „Ultra High Performance Diesel“ (UHPD) моторно масло, произведено од синтетички базни масла и високо-квалитетни адитиви, за употреба во високо-ефективни- и турбо дизел мотори.

ENGINE OIL UHPD 10W-40 се препорачува кај дизел мотори, кои мораат да ги исполнат издувните норми Euro I, Euro II и Euro III, али исто и кај некои SCR NOx редуцирни системи.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CB 10W

Опис:

MONO ENGINE OIL CB 10W е моноградно моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CB 10W одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CB 20W

Опис:

MONO ENGINE OIL CB 20W е моноградно моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CB 20W одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CB 30W

Опис:

MONO ENGINE OIL CB 30W е моноградно моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CB 30W одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CB 40W

Опис:

MONO ENGINE OIL CB 40W е моноградно моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CB 40W одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CB 50W

Опис:

MONO ENGINE OIL CB 50W е моноградно моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CB 50W одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CF 10W

Опис:

MONO ENGINE OIL CF 10W е моноградно моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CF 10W одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CF 20W-20

Опис:

MONO ENGINE OIL CF 20W-20 е моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CF 20W-20 одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CF 30W

Опис:

MONO ENGINE OIL CF 30W е моноградно моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CF 30W одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CF 40W

Опис:

MONO ENGINE OIL CF 40W е моноградно моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CF 40W одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
Категорија: Масла за комерцијални возила

Производ: MONO ENGINE OIL CF 50W

Опис:

MONO ENGINE OIL CF 50W е моноградно моторно масло за барањата на многу мотори, кои мораат да работат под тешки работни услови. Се продуцира од облагородени базни масла и одмерени адитиви за да гарантираат ефективна заштитан а моторот под различни работни услови.

MONO ENGINE OIL CF 50W одговара за повеќе области на различни примени, каде се препорачува вакво мазиво.

 
 
 
Фирмата - производител го задржува правото на промена на техничките податоци и одобренија заради понатамошен развој на производот и производството.
 
 
 
информации каталози производи сертификати фото галерија
 
Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани