информации      |      каталози      |      производи      |      сертификати      |      фото галерија
 
 
Моторни масла за патнички возила
Моторни масла за комерцијални возила
Масла за моторцикли
Масла за менувачи за патнички возила
Менувачки масла за комерцијални возила
Масти
Средство за разладување (антифриз)
Средство за чистење ветробранско стакло
Течности за сопирање
Дополнителни производи
Индустриски Масла и Мазива
   
Масла за менувачи.
Дополнителни оперативни течности за патнички возила.

При развивање на масло, секоаш е важно да се земе во предвид неговото секојдневно реагирање во однос на другите производи и материјали. Арал континуирано ги развива своите производи за да осигура, дека тие секогаш ќе останат како најсовремена технологија на подмачкување. Високо-перформансните моторни масла можат да ја прикажат својата ефективност само тогаш кога ќе бидат во сооднос со останатите високо-перформансни производи, како што се напредните масла за менувачи.
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила
 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl EP SYNTH. SAE 75W-90

Опис:

Високо-квалитетно менувачко масло со Арал-синтетичка-технологија со карактеристики на лесно-тековно масло.

 • карактер на мултиградност SAE 75W-90 за менувачи во патнички возила, во приколки и транс-оски како и во агрегати кај комерцијални возила (камиони, градежни и земјоделски агрегати)

Спецификации/Одобренија: API GL4 + • VW Norm 501 50 (G50)

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl EP Plus SAE 80W-90

Опис:

Високо-квалитетно менувачко масло со најнова адитив-технологија за универзална употреба во комерцијални возила во високо оптеретени хипоидни-оски, синхронизирани менувачи, споредни погони, управување, распределни менувачи итн.

Спецификации/Одобренија: API GL4, GL5 und MT-1 • MAN 3343 Typ M • ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöle EP 80W

Опис:

Стандардно менувачко масло т.н. “умерено хипоидно-менувачко масло” за мануелни менувачи, погонски оски и управување.

Спецификации/Одобренија: API GL4 • ZF TE-ML 02A, 17A • MB-Freigabe 235.1 • MAN 341 Typ Z1/E1

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl EP 85W-90

Опис:

Стандардно менувачко масло т.н. “умерено хипоидно-менувачко масло” за мануелни менувачи, погонски оски и управување.

Спецификации/Одобренија: API GL4 • ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl EP 85W-140

Опис:

Стандардно менувачко масло т.н. “умерено хипоидно-менувачко масло” за мануелни менувачи, погонски оски и управување.

Спецификации/Одобренија: API GL4

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl HYP SYNTH. 75W-90

Опис:

Високо-квалитетно менувачко масло со Арал-синтетичка-технологија со карактеристики на лесно-тековно масло. (Да се внимава на податоци на производител!)

 • карактер на мултиградност SAE 75W-90 за високо оптеретени (хиподни-) оскини-погони
 • за многу оптоварени менувачи (мануелни-/оскини менувачи) во патнички возила, во приколки и комерцијални возила (камиони, градежни и земјоделски агрегати)

Спецификации/Одобренија: API GL5

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöle HYP 80W

Опис:

Стандардно хипоидно менувачко масло за високо оптеретени оскини погони и управување.

 • исто и за шпердиференцијали и несинхронизирани мануелни менувачи (да се внимава на податоци од производител!)

Спецификации/Одобренија: API GL5 • ZF TE-ML 17B • MAN 342 Typ M1

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl HYP 85W-90

Опис:

Стандардно хипоидно менувачко масло за високо оптеретени оскини погони и управување.

 • исто и за шпердиференцијали и несинхронизирани мануелни менувачи (да се внимава на податоци од производител!)

Спецификации/Одобренија: API GL5 • ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A • MAN 342 Typ M1

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöle HYP 85W-140

Опис:

Стандардно хипоидно менувачко масло за високо оптеретени оскини погони и управување.

 • исто и за шпердиференцијали и несинхронизирани мануелни менувачи (да се внимава на податоци од производител!)

Спецификации/Одобренија: API GL5 • ZF TE-ML 05A, 16D, 21A

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl HYP SC 85W-140 (во план)

Опис:

Универзално менувачко масло со карактеристики на лесно-тековно масло, кое ги надминува меѓународните класификации API GL4 и GL5.

 • најпогодно за исплатлива употреба во целокупна палета на погони кај современи возила
 • висок коефициент на ефективност на менувачот и намалена потрошувачка на гориво преку компоненти на базно масло добиени од специјалната Aral Hydrocrack-синтетичка постапка

Спецификации/Одобренија: API GL 5 • ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A • STO 1:0

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl HYP LS SAE 85W-90

Опис:

Хипоидно менувачко масло со Limited-Slip-(LS)-додаток за употреба во блокирани (шпер) оскини системи, распределни менувачи, диференцијали со оскини погони, менувачи во патнички и комерцијални возила.

Спецификации/Одобренија: API GL5 • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C,

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl BS SAE 75W-90

Опис:

Потполно синтетичко хипоидно менувачко масло за задни оски кај теретни и патнички возила.

Спецификации/Одобренија: API GL5 • ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B, • MAN 342 Typ S1 • Scania STO 1:0

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl SNA-E 75W-90 (во план)

Опис:

Потполно синтетичко лесно-тековно и универзално менувачко масло, кое ги надминува меѓународните спецификации API GL4/GL5 и е најпогодно за употреба во целокупната палета на погони кај современите комерцијални и градежни возила.

 • специјални адитиви и потполно синтетички базни масла се грижат за највисока оксидациска стабилност, извонредно однесување при ладен старт и најдобра способност при ладно менување
 • погодно и за долги интервали на промена на масло
 • карактеристики на лесно-тековно масло штедат гориво и допринесуваат за економски и еколошки предности во споредба со конвенционалните масла

Спецификации/Одобренија: API GL1, GL5 • ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B • MB-Freigabe 235.8 • MAN M 3343 TYP S • STO 1:0

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl BS-LSX 75W-140

Опис:

Потполно синтетичко хипоидно менувачко масло со Limited-Slip-(LS)-додаток за употреба во патнички возила со блокирачки (шпер) оскини системи, во оски, менувачи и споредни агрегати кај комерцијални возила за долги интервали на промена.

Спецификации/Одобренија: API GL5 • ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 18, 21D, • MB-Freigabe 235.61

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl ATF LD (во план)

Опис:

Потполно синтетичка течност (Fluid) за автоматски- и камионски менувачи како и за хидраулични погони во автомобилска и индустриска област. Специјално развиено за продолжени интервали на промена во автоматски- и камионски менувачи кај одредени камиони и автобуси.

 • посебно употребливо со голема предност во мешан комерцијален парк со менувачки системи на Allison, Mercedes-Benz, Voith и ZF
 • уникатни ниско-температурни-карактеристики и висока стабилност на триење осигуруваат голема мера на погонска сигурност, удобно менување и заштита од абење на критичните составни делови на современите автоматски менувачи

Спецификации/Одобренија: ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M • Voith H55.6336.36 • MB-Freigabe 236.81 • MAN 339 TYP Z3/V2

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl ATF E-S

Опис:

Потполна синтетичка трансмисиона течност за автомаски менувачи (Automatic Transmission Fluid) према GM-спецификација ATF Typ II E.

 • за продолжени интервали на промена на масло во MB- и ZF-автоматски менувачи

Спецификации/Одобренија: ZF TE-ML, 04D, 09X, 14B, 16L • Voith 55.6336.36 • MB-Freigabe 236.8 • MAN 339 Typ Z2/V2

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl ATF J

Опис:

Трансмисиона течност за автомаски менувачи (Automatic Transmission Fluid=ATF) со Арал-синтетичка-технологија.

 • специјално развиено за употреба во автоматски менувачи на различните производители на патнички возила од Азија
 • ги исполнува и надминува JASO 1A -барањата на современите автоматски менувачи согласно прописите на производителите
 • извонредна стабилност- на оксидација и триење, комбинирано со вонредни добри карактеристики при ладно стартување, овозможува извонредно удобно менување на брзини при долги интервали на промена и екстремни температури

Спецификации/Одобренија: JASO M315 Type 1A • Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV • Nissan Matic Fluid C, D, J • Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III • Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special • Mazda ATF D-III und ATF M-3 • Daihatsu Alumix ATF Multi • Honda ATF Z-1 (nicht für CVT-Getriebe) • Subaru ATF • Hyundai • Kia • GM Daewoo

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl SGF 84

Опис:

Трансмисиона течност за автомаски менувачи (Automatic Transmission Fluid=ATF) према спецификација GM-Typ A, Suffix A (TASA) и други случаеви на користење согласно соодветните прописи на производителите.

Спецификации/Одобренија: MB-Freigabe 236.2

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl ATF 22

Опис:

Менувачко масло за автоматски менувачи ATF Typ II D према GM-спецификација, за примена во автоматски-/мануелни менувачи, системи- на квачила и управување.

Спецификации/Одобренија: ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C • Voith 55.6335.36 (G 607) • MB-Freigabe 236.6 • MAN 339 Typ Z1/V1

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl ATF 55

Опис:

Менувачко масло за автоматски менувачи према поранешната GM-спецификација Dexron III F-30589.

Спецификации/Одобренија: Allison C-4 • ZF TE-ML 04D, 14A, 17C • Voith 55.6335.36 • MB-Freigabe 236.9 • MAN 339 Typ Z1/V1 • Ford Mercon 051103

 
 
Категорија: Масла за менувачи за патнички возила

Производ: Aral Getriebeöl ATF M 12

Опис:

Менувачко масло за употреба во автоматски менувачи кај патнички возила према актуелните GM-спецификации и MB-прописи со потенцијал за заштеда на гориво.

Спецификации/Одобренија: MB-Freigabe 236.12

 
 
 
Фирмата - производител го задржува правото на промена на техничките податоци и одобренија заради понатамошен развој на производот и производството.
 
 
 
информации каталози производи сертификати фото галерија
 
Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани