информации      |      каталози      |      производи      |      сертификати      |      фото галерија
 
 
Масла за патнички возила и мешан возен парк
Масла за комерцијални возила
Масла за земјоделие
Масла за моторцикли
Индустриски масла
Масти
Менувачки масла
Течности за кочници
   
 
Категорија: Менувачки масла
 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: ATF DX II

Опис:

ATF DX II е менувачко масло за автоматски менувач за постари возила, кои ја бараат спецификацијата ДЕЏРОН ® ИИ. Се користат високо-квалитетни базни масла и специјални адитиви, за да маслото понуди добра заштита од корозија. Подобрените карактеристики на триење и подобрата проточна способност при ниски температури укажува на квалитетно менувачко масло за автомаски менувачи.

ATF DX II ги надминува оперативните барања на Генерал Моторс ДЕЏРОН ® ИИ и нуди екселентни возни својства под различни услови.

ATF DX II има добра термо-оксидациска стабилност, кое го спречува создавањето на лак, нечистотија и талог, го држи менувачот чист, и преку карактеристиките на маслото помага во секоја возна ситуација. Модерната технологија ги заштитува најважните делови на менувачот од искористување. Високиот индекс на вискозитет осигурува добро подмачкување при возење и ладен старт. Подобрената контрола на пења води кон намалување на загубите при подмачкувањето. Подобрата проточна способност при ниски температури помага при ладен старт и нуди подобра заштита од р’ѓа и корозија.

ATF DX II се препорачува употреба кај сите возила од Генерал Моторс, кои бараат исполнување на масла со спецификација ДЕЏРОН ®ИИ, како и кај сите други менувачи кои бараат спецификација ДЕЏРОН ®ИИ.

 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: ATF DX III

Опис:

ATF DX III е менувачко масло за автоматски менувач за постари возила, кои ја бараат спецификацијата DEXRON ® III. Се користат високо-квалитетни базни масла и специјални адитиви, за да маслото понуди добра заштита од корозија. Подобрените карактеристики на триење и подобрата проточна способност при ниски температури укажува на квалитетно менувачко масло за автомаски менувачи.

 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: ATF DX IV

Опис:

ATF DX IV е долго-трајно и високо-ефективно менувачко масло за автоматски менувач, кое е специјално развиено за возила од 2006 год. и други подоцнежни возила опремени со автоматски менувач од General Motors.

 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: AUTOGEAR OIL EP 80W-90

Опис:

AUTOGEAR OIL EP 80W-90 е високо-ефективно менувачко масло, кое е произведено да издејствува ефективно подмачкување на поширока палета на автомобилски менувачи и погонски оски, каде се специфицирани API GL-4-карактеристики.

AUTOGEAR OIL EP 80W-90 се произведува од високо-квалитетни базни масла и одмерени адитиви за висок притисок, за да ги заштити деловите од менувачот од искористување, оксидација, слабеење, р’ѓа и корозија.

 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: AUTOGEAR OIL EP 85W-140

Опис:

AUTOGEAR OIL EP 85W-140 е високо-ефективно менувачко масло, кое е произведено да издејствува ефективно подмачкување на поширока палета на автомобилски менувачи и погонски оски, каде се специфицирани API GL-4-карактеристики.

AUTOGEAR OIL EP 85W-140 се произведува од високо-квалитетни базни масла и одмерени адитиви за висок притисок, за да ги заштити деловите од менувачот од искористување, оксидација, р’ѓа и корозија.

AUTOGEAR OIL EP 85W-140 ги исполнува API GL-4 и US MIL-L-2105 спецификации за автомобилски менувачки масла.

 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: AUTOGEAR OIL GL 140

Опис:

AUTOGEAR OIL GL 140 е менувачко масло, кое е произведено да издејствува ефективно подмачкување на поширока палета на постари автомобилски менувачи и погонски оски, каде се специфицирани EP-карактеристики.

AUTOGEAR OIL GL 140 е измешано од високо-квалитетни базни масла и одмерени адитиви, за да ги заштити деловите од менувачот од искористување, оксидација, р’ѓа и корозија.

AUTOGEAR OIL GL 140 може ефективно да се употреби таму каде производителот препорачува GL-1-норма или препорачана употреба на недефинирани масла.

 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: AUTOGEAR OIL LS 80W-90

Опис:

AUTOGEAR OIL LS 80W-90 е екстра високо-ефективно менувачко масло за екстремен притисок, кое е специјално развиено за употреба во современи високо-ефективни патнички возила, спортиски возила, ванови и лесно доставни возила со шпер-диференцијал.

AUTOGEAR OIL LS 80W-90 се произведува од избрани и високо-квалитетни базни масла и современи адитиви, за да понуди вонредна добра заштита од корозија и искористување на компонентите.

 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: AUTOGEAR OIL MP 80W-90

Опис:

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 е високо-ефективно менувачко масло, кое е произведено да издејствува ефективно подмачкување на поширока палета на автомобилски менувачи, задни- и погонски оски, каде се специфицирани API GL-4-карактеристики.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 се произведува од високо-квалитетни базни масла и одмерени адитиви за висок притисок, за да ги заштити деловите од менувачот од висок притисок, оксидација, р’ѓа и корозија.

 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: AUTOGEAR OIL MP 85W-140

Опис:

AUTOGEAR OIL MP 85W-140 е високо-ефективно менувачко масло, кое е произведено да издејствува ефективно подмачкување на поширока палета на автомобилски менувачи, задни- и погонски оски.

AUTOGEAR OIL MP 85W-140 се произведува од високо-квалитетни базни масла и одмерени адитиви за висок притисок, за да ги заштити деловите од менувачот од висок притисок, оксидација, р’ѓа и корозија.

 
 
Категорија: Менувачки масла

Производ: AUTOGEAR OIL SYN 75W-90

Опис:

AUTOGEAR OIL SYN 75W-90 е потполно синтетичко високо-ефективно менувачко масло, кое е произведено да ги исполни барањата на европските менувачи кај лесни и тешки комерцијални возила.

AUTOGEAR OIL SYN 75W-90 се произведува од синтетички базни масла и современи адитиви, за да понуди најдобра заштита на погонските делови. Покрај другото, маслото нуди вонредна добра носивост и со високиот индекс на вискозитет секогаш осигурува ефективно подмачкување, дури и при тешки услови.

 
 
 
Фирмата - производител го задржува правото на промена на техничките податоци и одобренија заради понатамошен развој на производот и производството.
 
 
 
информации каталози производи сертификати фото галерија
 
Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани